Риск от болести по мека пшеница в района на с. Хайредин (област Враца) според прогнозен модел (2022-2023 г.)

Риск от болести по мека пшеница в района на гр. Угърчин според прогнозен модел (2022-2023 г.)

Риск от болести по мека пшеница в района на с. Поляново (област Бургас) според прогнозен модел (2022-2023 г.)

Риск от болести по мека пшеница в района на с. Мамарчево (област Ямбол) според прогнозен модел (2022-2023 г.)

Риск от болести по мека пшеница в района на с. Хайредин (област Враца) според прогнозен модел (2021-2022 г.)

Риск от болести по мека пшеница в района на с. Комарево (област Плевен) според прогнозен модел (2021-2022 г.)

Риск от болести по мека пшеница в района на с. Хайредин (област Враца) според прогнозен модел (2020-2021 г.)

Риск от болести по мека пшеница в района на гр. Угърчин според прогнозен модел (2020-2021 г.)

Риск от болести по мека пшеница в района на с. Поляново (област Бургас) според прогнозен модел (2020-2021 г.)

Риск от жълта ръжда по мека пшеница

Риск от болести по мека пшеница в района на с. Комарево (област Плевен) според прогнозен модел (2020-2021 г.)