Успешно приключи проектът по подмярка 16.1 на оперативна група ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност“

За резултатите разказват Звездомир Желев от Аграрния университет в Пловдив и младият земеделски производител Александър Сотиров.