Риск от болести по мека пшеница в района на с. Хайредин (област Враца) според прогнозен модел (2022-2023 г.)