Първи резултати от проект „Иновативна система за взимане на решения при полски култури и консервационно земеделие“

Целия материал четете в списание АгроКомпас, брой Юни 2023 http://agrocompass.bg/article.php?ID=1498 и https://agrocompass.site/project/%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2023/.