Риск от болести по мека пшеница в района на с. Хайредин (област Враца) според прогнозен модел (2021-2022 г.)