Проведе се информационна среща в гр. Пловдив

На 28.05.2021г. в Аграрен университет Пловдив се проведе информационна и работна среща на  Оперативна група „Иновативно земеделие за висока ефективност“. В първата част на събитието беше представен проекта  „Иновативна система за взимане на решения при полски култури и консервационно земеделие“, финансиран по мярка 16 Сътрудничество на Програма за развитие на селските райони. Бяха обсъдени изходното състояние и очакваните резултати и планираните дейности  за пролетта на 2021г. и до края на стопанската година. Особено внимание  Звездомир Желев, координатор на екипа експерти от АУ Пловдив, обърна на характерни особености и проблеми, свързани с храненето през пролетта на 2021г. Подробно беше обсъден проведен  опит с болести по житни култури и рапица през 2020/21 година. В практическата част от събитието бяха разглеждани полски опити в университета с 15 основни за страната сорта пшеници в 6 норми на азотно торене, както и бе осъществено посещение на поле с нулеви и минимални обработки в близост до Пловдив, обработвано от „БЛУПЛАН“ ЕООД –член на Оперативната група. Особен интерес предизвикаха резултатите от нов за страната вид листен анализ при пшеница, рапица и други култури. Участниците имаха възможност да се запознаят и с презентация на  тема  „Отглеждане на маслодаен лен – подходяща основна и междинна култура при  минимални/нулеви обработки“.