Споделен опит от дългогодишно прилагане на минимални обработки

В настоящия материал е представена информация за събития, проведени в рамките на проекта. Целия материал четете в списание АгроКомпас, брой Септември 2023 http://agrocompass.bg/article.php?ID=1523 и https://agrocompass.site/project/%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2023/.