Риск от болести по мека пшеница в района на гр. Угърчин според прогнозен модел (2022-2023 г.)