Риск от кафява листна ръжда по мека пшеница в района на с. Доганово (област София) според прогнозен модел (2022-2023 г.)