Риск от фузариоза по класа при мека пшеница в района на с. Доганово (област София) според прогнозен модел (2023 г.)