Мониторинг на болести по пшеница през 2023 г.

През 2023 г. е проведен е мониторинг на развитието на болести при различни технологии с акцент върху консервационните такива. Към момента няма данни за сериозни разлики в това отношение с изключение на заболяването фузариоза по класа, особено след някои гостоприемници. Резултатите у нас показват, че безорните технологии погрешно са категоризирани като опасни за развитие на болести като жълти петна (Drechslera tritici repentis), просто защото болестта не е широко разпространена в страната. Не е за пренебрегване и факта, че симптоматичната картина е много подобна на описаните в отчета повреди от недостиг на хранителния елемент хлор и това допълнително е изкривило представите. Фактори като климат и сорт са много по-важни за основите болести като ранен листен пригор, ръжди, брашнеста мана. С помощта на разработваната съвременна система за прогноза и координиран мониторинг тези проблеми са напълно разрешим. През 2023 г. валежите през пролетния период бяха много интензивни и продължителни. Рискът от белокласие (фузариоза по класа) бе много висок в редица райони. Подадените сигнали за тревога и съдействие за правилен избор на химичен продукт и момент на приложение се оказаха ключови за успеха. Научния подход определено дава резултат и намалява тежестта от инфекциозния натиск, свързан с наличие на растителни остатъци и развитие на фузариоза по класа.