Оперативна група в България – трудният, но възможен път за прилагане на подмярка 16.1 на ПРСР

Целия материал четете в списание АгроКомпас, брой Декември 2022 http://agrocompass.bg/article.php?ID=1442