Информационна и работна среща в гр. Пловдив

На 25.02.2022 г. в Аграрен университет-Пловдив се проведе информационна и работна среща на  Оперативна група „Иновативно земеделие за висока ефективност“. Беше обсъдена подготовката за опитите и планираните дейности през пролетта на 2022 г. Координаторът Звездомир Желев представи резултати от анализи на почвени проби при четири вида обработки на почвата (оран/дисковане, нулева обработка, минимални обработки и ивична обработка) приложени върху опитните полета на участниците в оперативната група. В практическата част от събитието бяха разгледани полски опити в университета с 24 варианта на различни видове междинни култури (синап, ряпа, детелина, фацелия, бакла, грах, райграс, черен овес, лен и т.н.). Участниците имаха възможност да се запознаят отблизо с характеристиките на отделните видове смески и ефекта им върху почвата. Бяха обсъдени перспективите и евентуалните технологични пречки при приложението им в сеитбооборота.