Приложение на различни видове компост при минималните обработки и консервационното земеделие

В землището на с. Памукчии, община Нови Пазар, в рамките на земеделски площи по проект  „Иновативна система за взимане на решения при полски култури и консервационно земеделие“ беше  проведено информационно събитие, посветено на приложението и ефекта на употреба на компост в съчетание с минимални обработки.  В стопанството на „Агрострой“ ЕООД участниците имаха възможност да разгледат и проучат в полеви условия ефекта от приложението на различни видове компост както и да получат ценни практически насоки и препоръки за практическото приложение на тази технология. Теоретичната част включваше представяне на опит микориза при слънчоглед при консервационно земеделие.