Обнадеждаващи резултати през първата година на проекта

Още през първата година в стопанството на член на Оперативната група се наблюдава обнадеждаващ междинен резултат, по отношение на проведен опит за торене при минимални обработки. Редуцирана е употребата на азотен тор UAN  с 12 л/дка, при което бе постигнат увеличен добив  от  маслодаен слънчоглед с 15 кг. /4 % / спрямо нетретирана контрола. В допълнение бе регистриран интересен резултат, свързан с по-силно начално развитие вкл. цъфтеж при третиране на семената с комбинация от микоризни гъби, полезни бактерии, екстракт от водорасли и органични съединения. Разликата и видима и от сателитна снимка.  Участниците по проекта се надяват в средносрочен и дългосрочен план резултатите да се потвърдят  и да има още много положителни ефекти.