Риск от болести по мека пшеница в района на с. Поляново (област Бургас) според прогнозен модел (2020-2021 г.)

Риск от жълта ръжда по мека пшеница