Риск от болести по мека пшеница в района на гр. Угърчин според прогнозен модел (2020-2021 г.)