Риск от болести по мека пшеница в района на с. Мамарчево (област Ямбол) според прогнозен модел (2020-2021 г.)