Риск от болести по мека пшеница в района на с. Доганово (област София) според прогнозен модел (2020-2021 г.)